Wie zijn wij?

We gaan met een groep van 29 onderwijsmensen naar San Diego. Bijna het hele onderwijsveld is vertegenwoordigd; van leraar, oop, schoolleider, bestuurder, inspecteur, beleidsmaker en curriculumontwikkelaar – een gevariëerde groep met een schat aan verschillende ervaringen. Wat we gemeen hebben is onze bevlogenheid over goed onderwijs. Hier stellen we ons voor.

Anne

Anne Bergsma – inspecteur voortgezet onderwijs

Toezicht brengt haast als vanzelf het risico met zich mee te conserveren wat al tijden lang steeds maar hetzelfde blijft. Ook onderwijstoezicht ontsnapt niet zomaar aan dit gevaar. Dat is inherent aan het gebruik van onderzoekkaders en kijkwijzers, hoewel deze instrumenten natuurlijk onontbeerlijk zijn. Ik werk nu ruim tien jaar als onderwijsinspecteur en dat doe ik al die jaren met geijkte instrumenten en hulpmiddelen. Ik deed het ook al die jaren met veel genoegen en voldoening. In toenemende mate realiseer ik me dat wat wij geneigd zijn te zien als onderwijs van voldoende of goed niveau wel eens het resultaat kan zijn van wat in het Engels ‘bias’ heet: een toezichtbias dus. En dat is de reden dat ik me als vertegenwoordiger van de onderwijsinspectie heb aangemeld voor de studiereis naar High Tech High. Met de hulpmiddelen die me als toezichthouder ten dienste staan wil ik de ruimte leren benutten om alle goede vormen van onderwijs als zodanig kunnen waarderen – zonder krachtige vernieuwing of verwarrende innovatie krampachtig te willen duiden volgens al te vaste kaders.

Arnoud

foto arnoudAls docent Engels in de bovenbouw van het Vathorst College werk ik al meerdere jaren met opdrachten waarin leerlingen worden uitgedaagd samen of individueel maatschappelijk relevante onderwerpen te onderzoeken, een eigen mening te vormen en zelf oplossingen te formuleren. Daarin zoek ik ook de samenwerking met andere schoolvakken, zoals Nederlands, maatschappijleer en economie.

Ik hoop op HTH voorbeelden te zien van vakoverstijgende projecten die leerlingen inspireren, zodat schoolwerk minder voelt als productie maar meer als een manier om je kennis van en je plaats als individu in de wereld te vergroten.

Daarnaast ben ik conrector VWO bovenbouw, en wil ik meer leren over hoe schoolleiders van High Tech High en in het district El Cajon de docenten en het ondersteunend personeel zo stimuleren en faciliteren dat ze voortdurend experimenteren en innoveren.

Bert

Hallo! Mijn naam is Bert Martens.

Ik heb een lange carrière achter de rug als schoolleider en docent, heb mee mogen denken over het nieuwe onderwijs dat gestalte krijgt in Agora Roermond, en ben als vakexpert wiskunde betrokken bij de uitvoering van de bovenbouw van Agora.

Wat ik vooral wil leren op onze reis: hoe slaag je erin in het projectmatige onderwijs op een natuurlijke manier de vakdoelen te verweven, en zo de motivatie van de leerlingen van de onderbouw vast te houden en te versterken? En natuurlijk ook binnen de gestelde tijd te diplomeren op een hoog niveau? Ik ben erg benieuwd!

Daniëlla

daniellaIk ben Daniëlla Nicolaes en ik werk als inspecteur primair onderwijs. De reis naar High Tech High wil ik benutten om te zien in hoeverre binnen het inspectiekader de innovatieve kanten van deze school tot uiting kunnen komen. Daarnaast kijk ik ernaar uit met collega’s, met andere rollen binnen het onderwijs, na te gaan wat hetgeen wij zien ons brengt voor ons eigen werk, onze eigen kaders. Om vervolgens met elkaar op zoek te gaan hoe dit op elkaar te laten aansluiten. Voor mij is het een reis om mogelijkheden te verkennen.

David

Mijn naam is David Duinkerke. Als beleidsadviseur bij het Ministerie van OCW, directie voortgezet onderwijs, richt ik mij op maatwerk. Vanuit het ministerie willen we onder andere de beweging op scholen naar meer formatief evalueren ondersteunen. Ik hoop in San Diego te leren hoe High Tech High dit heeft vormgegeven, hoe er wordt getoetst, wat het onderwijsconcept betekent voor leraren en welke rol de overheid speelt.

Dick

Ik ben Dick van der Wateren, leraar in hart en nieren, al ver voorbij de uiterste houdbaarheidsdatum, maar nog niet van plan te stoppen met lesgeven. Ik publiceer mijn ideeën over onderwijs, o.a. in bijdragen aan Het Alternatief, Flip the System, artikelen in onderwijsbladen en blogs.

Toen ik de film Most Likely to Succeed over High Tech High zag werd ik getroffen door de grote overeenkomsten met mijn opvattingen over hoe onderwijs zou moeten zijn en zoals ik die net daarvoor had neergelegd in mijn boek Verwondering. Uit eigen ervaring weet ik hoe inspirerend, spannend en tegelijkertijd lastig het is om les te geven vanuit een fundamenteel verschillende filosofie dan in ons onderwijs gebruikelijk is. Ik ben heel benieuwd welke antwoorden mijn collega’s van HTH hebben gevonden op de vragen die bij mij de afgelopen jaren opkwamen.

Edwin

Mijn naam is Edwin Enzerink, docent/onderwijsinnovator Vmbo ’t Venster. Vernieuwend onderwijs of onderwijs vernieuwen, dat is de vraag die mij bezig houdt en waar ik een antwoord op probeer te vinden. Ik ben heel nieuwsgierig naar de omgang met leerlingen op HTH school en hoe zij hogere, betere of andere resultaten bereiken met de diverse doelgroepen. Op dit moment werk ik op Vmbo ’t Venster, onderdeel van Quadraam. Ook wij zijn (onder)zoekend bezig naar verbetering, verandering of anderszins die het grotere doel kunnen dienen, jonge kinderen kansen bieden zowel binnen – als buiten de school.

Elleke

Ik, Elleke Verwaijen – oud-APS-ster – organiseer, nu al weer voor de zevende keer, de studiereis naar High Tech High, San Diego. Zie mijn website.

Het concept is de ziel van mijn denken en werken als trainer, adviseur en interim-manager onderwijs. De school bereidt leerlingen voor op het leven. School moet het leven zelf zijn. Leerlingen moeten kunnen leren in levensechte situaties. Waarom en hoe je dat nu doet, daar gaat de scholing en de studiereis over. Op High Tech High vind je deze voorbeelden en daar valt het kwartje.

Ik ben van het eerste uur betrokken geweest met de ontwikkeling van het concept bij High Tech High. Mijn lange relatie met de schoolleiding en de leraren daar, zorgt voor de korte lijnen en daardoor is de reis steeds scholing op maat; voor zowel het onderwijs, de leraren en de leiding als policy-makers en onderwijsmensen in de 2de lijn. Dit zien we nu ook. Ontzettend fijn om dit weer te kunnen waarmaken.

Erika

Ik ben Erika Diender, voorzitter College van Bestuur van Quadraam, Gelderse Onderwijs Groep. Als bestuurder ben ik graag betrokken bij de ontwikkelingen in onze scholen helemaal als het over onderwijsinnovatie gaat. Binnen Quadraam zijn we druk aan het onderzoeken wat gepersonaliseerd leren is en op welke wijze we dat binnen Quadraam kunnen implementeren. Met de reis naar HtH hoop ik meer inspiratie op te kunnen doen op dat thema en me een breder beeld te vormen over de wijze waarop een organisatie dat goed kan ondersteunen.

Ik heb er zin in!

Femke

Femke Pool, docente Nederlands en taalcoördinator, Vathorst College

Op het Vathorst College bieden we het vak Nederlands zoveel mogelijk vakoverstijgend en thematisch aan. Leerlingen laten werken aan hun (talige) vaardigheden is een doorlopend en steeds verdiepend proces, dat niet altijd naadloos samengaat met een thematische of projectmatige aanpak.

Omdat High Tech High de projectmatige werkwijze nog veel verder doorvoert dan het Vathorst College, ben ik nieuwsgierig naar hun ervaringen met dit dilemma en naar de keuzes die zij hebben gemaakt om de diepgang van hun vaardighedenonderwijs te borgen. De signaleringen die ik op High Tech High doe, wil ik niet alleen meenemen naar het vak Nederlands, maar in het kader van taalbeleid ook schoolbreed inzetten.

Gerdineke

Ik ben Gerdineke van Silfhout en ik ben leerplanontwikkelaar bij SLO, nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling. Twee dossiers hebben daar mijn speciale aandacht: taalonderwijs en toetsing. Voor beide geldt dat het geen struikelblok mag zijn in het leerproces van een leerling. Maar de praktijk leert dat er nog veel te winnen is, zowel als het gaat om rijk taalonderwijs als toetsing in dienst van het leren. In San Diego wil ik daarom vooral kijken hoe beide als hefboom worden gebruikt in het ontwikkelingsproces van leerlingen. En het idee dat we er met dertig collega’s – ieder vanuit eigen perspectief (leraar, schoolleider, inspecteur, beleidsmaker) – mogen observeren, sparren en reflecteren, maakt voor mij de studiereis bij voorbaat al geslaagd!

Gerjanne

Ik ben Gerjanne Wallet-Donkervoort en ik ben docente Nederlands op het Vathorst College in Amersfoort. Ik ga deelnemen aan de reis naar High Tech High om veel verschillende redenen. De voornaamste is dat ik voor de vmbo-leerlingen op onze school nog meer tools en vaardigheden wil gaan ontdekken om de intrinsieke motivatie te verhogen. Daarnaast ben ik erg benieuwd naar de doorlopende taal-leerlijnen, voornamelijk omdat ik Nederlands ook als een verweven vak zou willen zien binnen het onderwijs in Nederland. Ook hoop ik op veel vragen antwoord te krijgen die mijn collega’s mij hebben meegegeven.

Hans

Mijn naam is Hans de Vries. Ik werk bij SLO, het nationaal expertisecentrum voor leerplanontwikkeling. Ik houd me bezig met thema’s als toetsing, ICT en leren, digitale geletterdheid en taalonderwijs. De vragen die mij bezig houden zijn: Hoe creëren we onderwijs dat leerlingen boeit? Hoe bereiden we hen het beste voor op de samenleving van de toekomst? Hoe sluiten we aan op de interesses en mogelijkheden van leerlingen en blijven we hen tegelijkertijd uitdagen om de grenzen van hun mogelijkheden op te zoeken? Hoe sluiten we aan op de individuele kwaliteiten van leerlingen zonder te vervallen in individualistisch onderwijs? En als leerplanontwikkelaar ben ik nieuwsgierig naar de beste verhouding tussen kaders die leerdoelen die op landelijkniveau (kerndoelen, examenprogramma’s enz.) bieden en de ruimte die scholen en leraren nodig hebben om hun leerlingen uitdagend en passend onderwijs te bieden.

High Tech High lijkt onderwijs te bieden dat veel van mijn vragen beantwoordt. Ik ben daar nieuwsgierig naar en hoop veel van onze collega’s daar te kunnen leren.

Jasmijn

Ik ben Jasmijn Hamakers-Kester en ik ben rector van het Vathorst College. Een school voor eigentijds voortgezet onderwijs: een school waar je je veilig voelt, waar je jezelf mag zijn, waar je gezien en gehoord wordt en samen werkt, leert en leeft vanuit gelijkwaardigheid en positiviteit. Op het Vathorst College word je uitgedaagd, ga je op onderzoek uit, leer je zelfverantwoordelijk te leren, werk je daarin veel samen met andere leerlingen en docenten en heel belangrijk je mag en kunt fouten maken. Mijn drive is: het beste uit jezelf, de ander en uit de wereld halen. Ik ben van mening dat in de manier waarop we over ontwikkeling van mensen (jonge kinderen, tieners, volwassenen) denken en het inrichten (handelen) van het leren/onderwijzen nog veel te winnen/ ontwikkelen valt. Mijn motto: gelijke kansen bieden is onderwijs ongelijk inrichten!

High Tech High te San Diego is een bron van inspiratie die aansluit bij mijn motto en bij de uitgangspunten van onze school het Vathorst College. De reis heb ik samen met Elleke georganiseerd en vanuit mijn school gaan er 8 collega’s mee om op onderzoek uit te gaan bij High Tech High en vervolgens kijken we samen wat we met de uitkomsten kunnen doen om ons onderwijs weer een beetje beter en uitdagender te maken. We gaan met een zeer gemêleerd gezelschap, dit biedt mogelijkheden om vanuit verschillende perspectieven naar vraagstukken te kijken. In mijn optiek enorm waardevol!

Jorrit

Ik ben Jorrit Blaas. Als schizofrene leraar/beleidsmaker (ik hoor vaak meerdere stemmen in mijn hoofd) ben ik vaak op zoek naar de grenzen van het onderwijsstelsel (lees: waar zitten regels meer in de weg dan dat ze goed doen). In San Diego hoop ik met mijn reisgenoten een vertaling te maken van de toekomstbestendigheid (is dat een woord?) van de toetsing, examinering en curriculum van het Amerikaanse naar het Nederlandse systeem.

Jos

Mijn naam is Jos Gijzen. Mijn missie is: “onderwijs persoonlijker maken binnen de school als leef-, (net)werk, -leer- en kennisgemeenschap”. Momenteel ben ik werkzaam als directeur van Bisschoppelijk College Broekhin voor vmbo-t+, havo, (t)vwo en vrijeschoolonderwijs in Roermond. Daarvoor in diverse functies gewerkt binnen het basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en het HBO. Vanaf 2010 ben ik nauw betrokken geweest bij de introductie van gepersonaliseerd leren binnen het Nederlandse VO. High Tech High heeft een unieke combinatie van levensecht, vakoverstijgend, samenwerkend, probleemgestuurd én gepersonaliseerd onderwijs. Ik verwacht veel inspiratie en inzichten op te doen voor de uitwerking van ons nieuwe schoolplan.

Mark

Mijn naam is Mark Langerwerf. Ik ben docent scheikunde en teamcoach op UniC. Op UniC maken we en overgang naar meer zelfsturende teams. Ik begeleid de teams bij het vormgeven van teamprocessen. Teams zijn verantwoordelijk voor het onderwijs in een leerjaar.Op UniC maken we onderwijs waarbij we de leerling eigenaar maken van hun eigen leerproces. dat doen we door relevante open opdrachten te geven waarbij samen gewerkt moet worden. Ik wil op HTH graag in de praktijk zien op welke manier er sturing en ondersteuning wordt geven aan de zelfsturende teams.

Mark

Ik ben Mark Oortwijn. Samen met een gemêleerd onderwijsgezelschap mag ik de laatste week van september het onderwijs in San Diego onder de loep nemen, met name op High Tech High.

Aangezien ik heel mijn leven al in en met het onderwijs bezig ben lijkt me dit zeer interessant. Momenteel ben ik inspecteur voor het primair onderwijs. Wij mogen sinds kort werken met een nieuw toezichtskader dat enerzijds helpt de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen, anderzijds ruimte biedt om stimulerend toezicht te houden.

In Nederland zie ik steeds meer scholen die bezig zijn hun onderwijs te vernieuwen. En ik vind het een uitdaging om op scholen met innovatief onderwijs de ruimte van het nieuwe toezichtskader te benutten. Ik hoop dat deze studiereis mij daarbij helpt.

Mattijs

Mijn naam is Mattijs Leeffers, ik ben al een aantal jaren actief op het Vathorst College, als docent science, mentor en onderwijscoördinator. Ik bemoei me graag ergens mee en ben altijd op zoek naar het waarom van ontwikkelingen in het onderwijs, zowel op de korte als de lange termijn.
Tijdens de onderwijsreis naar San Diego verwacht ik geïnspireerd te worden door de school, de omgeving en de mensen die met me mee gaan. Ik ben vooral benieuwd welke rol ‘science’ speelt in het onderwijs op High Tech High.

Saskia

Mijn naam is Saskia Soetevent, bijna vanaf de oprichting van het Vathorst College achter de onderwijsschermen werkzaam als hoofd administratie. Vanaf het begin betrokken bij de vormgeving van het eigentijdse onderwijs waar het Vathorst College voor staat. Daarom ook zeer geïnteresseerd in hoe High Tech High vorm geeft aan hun onderwijs, hoe zij omgaan met de kritische blikken van buitenaf en tegelijkertijd het onderwijs een andere dimensie willen geven. Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor de praktische en administratieve zaken van deze studiereis. Ik hoop samen met mijn collega’s op een mooie en inspirerende reis.

Stefan

Stefan Vink, 29 lentes jong en nu voor het 5e jaar docent op het Liemers College in Zevenaar. Na een studie architectuur en een aantal jaar als architect gewerkt te hebben ben ik in het onderwijs gekomen via het traineeship Eerst de Klas. Als docent en onderwijsontwikkelaar ben ik altijd op zoek naar nieuwe manieren om onderwijs relevanter te maken. Een van de manieren om dat te doen is het aanbieden van complexe opdrachten, een aanbod waarin de High Tech High meester is. Welke ontwerp criteria hanteren zij om de kwaliteit van hun curriculum voldoende waar te borgen? Dit is een van de vragen waarmee ik naar San Diego reis.

Suzanne

Suzanne de Kleyn, docente Nederlands en examensecretaris, Vathorst College

Al sinds het begin van het Vathorst College ben ik betrokken bij de ontwikkeling van de school. Een enorm avontuur op zoek naar de manier waarop we leerlingen het beste kunnen bereiken, stimuleren en motiveren. Als examensecretaris merk ik dat het soms lastig is om manieren te vinden om leerlingen te kunnen volgen en meten, zonder daarbij afbreuk te doen aan de principes die wij belangrijk vinden.

Ik hoop op High Tech High te zien hoe we leerlingen nog beter kunnen volgen in hun ontwikkeling, zonder steeds terug te vallen op standaard schriftelijke toetsen.

Tjitske

Mijn naam is Tjitske Bergsma. Ik werk op het Vathorst College. Ik geef het vak theater en kunst algemeen. Naast lesgeven hou ik mij bezig met hoe wij lesgeven op het Vathorst College. Ik begeleid (nieuwe) docenten bij ons op school en in mijn rol als schoolopleider hou ik mij bezig met het opleiden van studenten.

Ik ben betrokken op het Vathorst College sinds de oprichting ervan en ik heb nog nooit op een vergelijkbare school gekeken in het buitenland. Natuurlijk vind ik heel leuk en uniek dat ik die kans krijg, maar ik hoop ook een indruk te krijgen van hoe die docenten daar het zo goed voor elkaar krijgen. Wat is hun geheim? Hoe behouden zij hun kwaliteit van lesgeven? Hoe geven zij elkaar daarin feedback? Wat is de aansluiting met de docentenopleidingen? Hoe zetten zij studenten in? Ik hoop met veel inspiratie en ideeën terug te komen.

Wiep

Ik ben Wiep van der Pal. Sinds een jaar lid van de centrale directie van het Liemers College, een brede scholengemeenschap in Zevenaar-Didam met circa 2800 leerlingen.

Het LC staat aan het begin van een transitie van het “oude” onderwijs naar toekomstbestendige vormen van onderwijs, waarbij het werken van leraren, ondersteunend personeel en leerlingen op basis van verticaal vastgestelde leerdoelen in domeinen (van aanverwante vakken), met contextrijke opdrachten plaats vindt. Ook zal worden gewerkt met coaches. Wij geloven in deze aanpak, maar het is gemakkelijker gezegd dan gedaan.

Ik ben zeer nieuwsgierig naar het onderwijs op High Tech High scholen, omdat zij hun onderwijs op “nieuwerwetse wijze” hebben ingericht. Ik hoop te zien en te horen van leerkrachten en leerlingen hoe ze dat hebben aangepakt, wat voldoet (en wat niet) om ervan te leren. Om de goede dingen mee te nemen naar onze mooie school in De Liemers.

Wieteke

Mijn naam is Wieteke van Bekhoven. Op het Vathorst College werk ik al als docente Frans. Ik ben ook mentor van een 3 vmbo-t klas, interne coach en coördinator Internationalisering. De reis naar High Tech High spreekt mij aan omdat ik graag brainstorm over vernieuwende vormen van onderwijs. Op HTH wil ik dolgraag inspiratie opdoen. Hoe krijgen zij hun vorm van onderwijs voor elkaar? Is ieder individu daadwerkelijk zo intrinsiek gemotiveerd als het lijkt op de film MLTS? Daarnaast ben ik vanuit mijn rol als interne coach benieuwd hoe zij omgaan met de leerlingen die meer zorg nodig hebben. Hoe passend is het onderwijs op HTH? Ik verwacht dat het een inspirerende en bijzondere studiereis gaat worden met een interessante groep onderwijs betrokkenen!